laboratuar.jpg

Labarotuvar Hizmeti

Laboratuvar Hizmetlerimiz kapsamında, bilimsel yaklaşımlar ve güncel diyagnostik teknolojiler göz önünde bulundurularak, tam otomasyona dayalı 7/24 kesintisiz çalışan sistemler ile doğru sonuçlar elde edilmekte, hızlı ve güvenilir bir hizmet sunulmaktadır.

  • Biyokimya

  • Mikrobiyoloji

  • Patoloji

  • Genetik

  • Transfüzyon

  • Hasta Başı Analiz

Laboratuvarlarımızdaki tam otomasyon preanalitik sistemler, analiz öncesi test proseslerini otomatikleştirerek, zamanında ve doğru sonuç vermeyi garantilemektedir. Sistem içinde yer alan Akıllı Alikotlayıcı Ünitesi ile; laboratuvarda manuel olarak yapılan zahmetli alikotlama, primer tüpten sekonder tüp oluşturma ve etiketleme işlemleri ortadan kalkmakta, iş gücü maliyeti azalmakta ve numune hazırlama hataları en aza indirilmektedir.

Açık mimari sistem ile, çok çeşitli analizörlere bağlanılabilmekte ve böylelikle uzun vadade test talepleri değiştikçe, laboratuvara büyüme ve test çeşitliliği olanağı sağlanmaktadır.

Tüm laboratuvar operasyonlarında doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlayan sistem, hasta güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahiptir.